โปรโมชัน

โปรโมชันพิเศษสำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ

โปรโมชันพิเศษสำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ สำหรับ MG ทุกรุ่น

 

 • ดาวน์ 10% ขึ้นไป[1]  ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน[2]
 • รู้ผลอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง[3]

 

หมายเหตุ

[1] เงื่อนไขดาวน์ 10% ขึ้นไป สำหรับรถยนต์ทุกรุ่น ภายใต้นโยบายเงื่อนไขและการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ

[2] เฉพาะพนักงานผู้มีรายได้ประจำอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีรายได้ประจำเป็น 2 เท่าของค่างวด พิจารณาภายใต้นโยบายเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ

[3] กรณีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าได้ สามารถทราบผลการอนุมัติจากสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ ภายใน 24 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติผู้เช่าซื้อ

 1. เป็นพนักงานประจำอย่างน้อย 1 ปี
 2. มีรายได้ประจำเป็น 2 เท่าของค่างวดผ่อนต่อเดือน

 

เงื่อนไข

 • เอกสารเพื่อการพิจารณาเบื้องต้น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารสลิปเงินเดือน ในรูปแบบคาร์บอน หรือ E-Slip
 • กรณีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าได้ สามารถทราบผลการอนุมัติ ภายใน 24 ชั่วโมง
 • จำกัดสิทธิ์เฉพาะบุคคลซึ่งมีชื่อตามสลิปเงินเดือนเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ
 • เงื่อนไขพิเศษเฉพาะลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และรับรถยนต์เอ็มจีอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล ณ โชว์รูมเอ็มจี ทั่วประเทศ หรือติดต่อ Call Center 1267
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์บริการลูกค้าโทร 1267