ปฏิทินกิจกรรม
  • จังหวัด สกลนคร, หนองคาย, อุบล, กรุงเทพมหานคร, น่าน, ราชบุรี, นครราชสีมา, ระยอง, เลย และพังงา กรุงเทพฯ
  • จังหวัด พิษณุโลก, ชุมพร, กระบี่, นครศรีธรรมราช, อยุธยา, อุบลราชธานี และนครราชสีมา พิษณุโลก
  • โชว์รูม เอ็มจี ภูเก็ต และ โชว์รูม ภูเก็ตปิยะเอ็มจี, โชว์รูม เอ็มจีลักซูรี่ หาดใหญ่, โชว์รูม เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี ภูเก็ต
  • ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปัตตานี ปัตตานี
  • ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา นครราชสีมา