ปฏิทินกิจกรรม
  • โชว์รูม เอ็มจี ภูเก็ต และ โชว์รูม ภูเก็ตปิยะเอ็มจี, โชว์รูม เอ็มจีลักซูรี่ หาดใหญ่, โชว์รูม เอ็มจี มอเตอร์ อุดรธานี ภูเก็ต
  • ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปัตตานี ปัตตานี
  • ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา นครราชสีมา
  • ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
  • ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชลบุรี