ทดลองขับเอ็มจี

ปลุกพลังการขับขี่ในตัวคุณ, ร่วมทดลองขับ MG ได้แล้ววันนี้

 นิว เอ็มจี เอ็กซ์เทนเดอร์ ดีซีนิว เอ็มจี เอ็กซ์เทนเดอร์ จีซีนิว เอ็มจี แซดเอส อีวีนิว เอ็มจี วีแปดสิบ 2.5L MTนิว เอ็มจี วีแปดสิบ 2.5L Selematicนิว เอ็มจี แซดเอส 1.5 Xนิว เอ็มจี แซดเอส 1.5 Dนิว เอ็มจี แซดเอส 1.5 Cนิว เอ็มจี จีเอส 1.5T X 2WDนิว เอ็มจี จีเอส 1.5T D 2WDนิว เอ็มจี จีเอส 2.0T X AWDนิว เอ็มจี จีเอส 2.0T D 2WDALL NEW MG3นิว เอ็มจี 5 Turbo 1.5Lนิว เอ็มจี 5 1.5 Lนิว เอ็มจี 6 - Fastbackนิว เอ็มจี 6 - Sedan

กรุณากรอกข้อมูลของคุณอย่างครบถ้วนเพื่อติดต่อในการทดลองขับ

เลือกผู้จำหน่ายที่คุณสนใจ

ท่านสามารถสำรองการทดลองขับเอ็มจีล่วงหน้าได้อย่างน้อย 1 วัน

ข้อมูลรถยนต์ของคุณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

SECURITY_CHECK

*กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้