โปรโมชัน

ข้อเสนอพิเศษสำหรับนักศึกษาจบใหม่

เมื่อซื้อ All New MG3 เท่านั้น

โปรโมชันพิเศษสำหรับนักศึกษาจบใหม่ :

  • รับส่วนลดมูลค่า 50,000 บาท!!
  • ฟรี ! ประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี [1]

มูลค่ารวมกว่า 69,000 บาท

หมายเหตุ :

 [1] ประกันภัยชั้นหนึ่ง และพ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 19,566 บาท

เงื่อนไข

  • นักศึกษาจบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จบการศึกษาระดับ: ปวส ปริญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เพียงแสดงหลักฐานจบการศึกษาประจำปี 2560 เช่น สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา, สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ทรานสคริป) หรือสำเนาปริญญาบัตร พร้อมบัตรประชาชน
  • จำกัดสิทธิ์จำนวน 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ 
  • การจดทะเบียนรถยนต์ สามารถจดทะเบียนในนามบิดา มารดา และพี่น้อง ที่สามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้ตามกฎหมาย
  • เงื่อนไขพิเศษเฉพาะลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และรับรถยนต์เอ็มจีอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเงื่อนไขดังกล่าวให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ
  • ติดต่อสอบถามข้อมูล ณ โชว์รูมเอ็มจีทั่วประเทศหรือติดต่อ Call Center 1267
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์บริการลูกค้าโทร 1267

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอ็มจี