โปรโมชัน

เริ่มต้นเวลาแห่งความสุขกับ MG

1. รับฟรี MG Heritage Mug 1 ใบ* เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะ ช่วง 10,000 กม. – 50,000 กม. และ มียอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลด ตั้งแต่ 2,500 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขึ้นไป

2. สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการในช่วง วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2562 ค่าบริการส่วนหนึ่ง  จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยลูกค้าที่เข้ารับบริการจะได้รับดอกกุหลาบ จากมูลนิธิฯ

3. ส่วนลดค่าแรง 400 บาท สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการเช็คระยะ ช่วง 60,000 กม. ขึ้นไป

4. พิเศษ สำหรับลูกค้าท่านแรกของทุกศูนย์บริการที่แจ้งขอเข้าร่วมกิจกรรม “MG Happy Time” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และมียอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขึ้นไป**  จะได้รับ SMART WATCH Mi Band2 ***

5. สำหรับลูกค้า MGที่เข้าใช้บริการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น

หมายเหตุ :   

* MG Heritage Mug  มีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 2,000 ท่าน

** กรณีที่ลูกค้าที่เข้าบริการ และมีค่าใช้จ่ายไม่ถึง 2,500 บาท

 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าลำดับถัดไป

*** SMART WATCH จำกัด 1 เรือน ต่อ 1 ศูนย์บริการเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์บริการลูกค้าโทร 1267