โปรโมชัน

โปรโมชัน สำหรับสมาชิก กบข.

โปรโมชั่น สำหรับสมาชิก กบข.

  • ดาวน์ 0 % สำหรับรถยนต์ MG ทุกรุ่น [1] หรือ ผ่อนสบายๆ เริ่มต้นที่ 5,669 บาท [2]
  • ฟรี ! ประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี [3]

 

หมายเหตุ :

          [1] เงื่อนไขดาวน์ 0 % สำหรับสมาชิกกบข. ผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน คำนวณการผ่อนชำระสำหรับรถยนต์รุ่น All New MG3 1.5L C ราคา 519,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 7,757 บาท  รถยนต์รุ่น MG5 1.5L X ราคา 699,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 10,448 บาท รถยนต์รุ่น MG ZS 1.5L C ราคา 679,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 10,149 บาท รถยนต์รุ่น MG GS 1.5T Xราคา 990,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 14,797 บาท ภายใต้นโยบายเงื่อนไข และการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ

          [2] ดาวน์ที่ 25% ระยะเวลา 84 เดือน สำหรับสมาชิกกบข. คำนวณการผ่อนชำระสำหรับรถยนต์รุ่น All New MG3 1.5L C ราคา 519,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 5,669 บาท  รถยนต์รุ่น MG5 1.5L X ราคา 699,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ  7,635 บาท รถยนต์รุ่น MG GS 1.5T X ราคา 990,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 10,813  บาท รถยนต์รุ่น MG ZS 1.5L C ราคา 679,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 7,416 บาท ภายใต้นโยบายเงื่อนไข และการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ

          [3] ประกันภัยชั้นหนึ่ง และพ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี สำหรับ All New MG3 มูลค่า 22,422 บาท, MG5 มูลค่า 23,599 บาท, New MG ZS มูลค่า 23,066 บาท, และMG GS 1.5T มูลค่า 19,000 บาท

คุณสมบัติ*

1.เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผ่านการพิจารณาสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

2. เป็นพนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

3. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

*หมายเหตุ: รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไข

  • แสดงบัตรสมาชิกกบข. หรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิกหรือหนังสือรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมบัตรประชาชน
  • กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นครอบครัวสมาชิกกบข. แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข. หรือสำเนาทะเบียนสมรส
  • เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่จอง และรับรถกับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีอย่างเป็นทางการภายในวันที่  1พฤษภาคม ถึง 31 พฤษภาคมเท่านั้น
  • เงื่อนไขทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • เงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ
  • ติดต่อสอบถามข้อมูล ณ โชว์รูมเอ็มจีทั่วประเทศหรือติดต่อ Call Center 1267

* รับประกัน 5 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์บริการลูกค้าโทร 1267

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเอ็มจี