โปรโมชัน

90 Days free Drive

โปรโมชั่น :

  • ซื้อรถ MG ทุกรุ่น วันนี้ ขับฟรี 90 วัน [1]

หมายเหตุ :

[1] สำหรับรถยนต์ MG ทุกรุ่น ดาวน์ที่ 15% ขึ้นไป สามารถเลื่อนระยะเวลาผ่อนชำระงวดแรกออกไป 90 วัน นับจากวันที่ออกรถ เงื่อนไขการพิจารณาภายใต้นโยบายของ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

 
  • เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่จองภายในวันที่ 11-31 ธันวาคม 2561 และรับรถกับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเงื่อนไขดังกล่าวให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์บริการลูกค้าโทร 1267