ข่าวสาร

กิจกรรม “Safe Drive Safe Lives”

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญลูกค้ารถยนต์เอ็มจีเข้าร่วมกิจกรรม “Safe Drive Safe Lives” เพื่อเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบสมรรถนะรถยนต์ พร้อมสัมผัสศักยภาพและฟังก์ชันต่างๆ ในรถยนต์ MG อย่างเต็มที่  ณ ศูนย์สร้างประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ MG Driving Experience Centre  ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 นี้

กิจกรรม “Safe Drive Safe Lives”

วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2562

8:30 – 09:00  ลงทะเบียน

09:00 – 12:00  กิจกรรมภาคทฤษฏี

12:00 – 13:00  รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15:30  กิจกรรมภาคปฏิบัติ

15:30 – 16:00  การแสดงสมรรถนะรถยนต์ MG โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบสมรรถนะรถยนต์

รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น พร้อมผู้ติดตามได้ 1 ท่าน (สำหรับผู้ติดตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับกิจกรรมภาคสนาม)

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MG Call Centre 1267 ตั้งแต่ที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MG Sales (Thailand) Co., Ltd.
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 25 191 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ศูนย์บริการลูกค้าโทร 1267