MG NETWORK EXPANSION
MG SUCCESSFUL IN 2015
อีกก้าวที่โตขึ้น กับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
พบกับครอบครัว “เอ็มจี” ได้แล้วทั่วประเทศ
ปี 2558 เป็นปีแห่งความสำเร็จเริ่มต้นของ “เอ็มจี” ไม่ใช่แค่ยอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด แต่การขยายผู้แทนจำหน่ายก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันซึ่งภายใน 2 ปี “เอ็มจี” ได้ขยายโชว์รูมและศูนย์บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครือข่ายครอบคลุมมากกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ
การขยายเครือข่ายถือเป็นนโยบายหลักของเอ็มจี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า ให้ได้รับบริการหลังการขายที่มีศักยภาพและรวดเร็ว พร้อมรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ให้กับผู้ที่สนใจ
ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เอ็มจีตั้งใจ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความพึงใจในทุกบริการให้กับลูกค้า ควบคู่กับการเติบโตไปในโลกธุรกิจร่วมกับ
ผู้จำหน่ายทั่วประเทศ