เทคโนโลยีอัจฉริยะ
แบบเรียลไทม์

ให้คุณเชื่อมต่อ สื่อสาร สั่งการรถยนต์ MG ของคุณได้...ทุกที่ทุกเวลา

Experience

MG car & inkaNet

inkaNet เป็นนวัตกรรมที่เอสเอไอซี มอเตอร์ (SAIC Motor) พัฒนาและ
เปิดตัวเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2553 ในช่วงแรกฟังก์ชันหลักของ inkaNet
เน้นความบันเทิงแบบ Real-time ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จากนั้น เอสเอไอซี มอเตอร์ ได้ค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง
โดยเพิ่มฟังก์ชันระบบนำทาง และระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อยก
ระดับมาตรฐานวงการยานยนต์ทั่วโลกรวมทั้งของประเทศไทยอีกด้วย

Internet of Things

นวัตกรรมแห่งอนาคต

inkaNet เป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตที่สะท้อนเทรนด์การใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่ที่อินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เรียกว่า “Internet of Things“อันเป็นยุคที่ผู้คนสื่อสารผ่านอุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญMG มองเห็นเทรนด์นี้ จึงได้เริ่มพัฒนาและทดลองใช้ inkaNet ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553

inkaNet คือ ระบบอัจฉริยะที่ใช้สื่อสารระหว่างรถยนต์เอ็มจีกับผู้ขับขี่ โดยเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย ที่ให้ความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรถ สถานะของรถ การจราจร เส้นทาง ระบบนำทางที่สามารถกำหนดเพิ่มเติมสถานที่ที่สนใจของผู้ขับขี่ได้ด้วยตัวเอง

ลงทะเบียนใช้งาน inkaNet

Functions

โทรออกและรับสายผ่านหน้าจอวิทยุรถยนต์

คุณสามารถรับสายและโทรออก จากหน้าจอวิทยุรถยนต์ไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นได้
แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่บนรถ ทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อ แม้จะลืมพกโทรศัพท์มือถือ

รับและส่งข้อความผ่านหน้าจอวิทยุรถยนต์

คุณสามารถรับและส่งข้อความ SMS จากหน้าจอวิทยุรถยนต์ไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นๆ ได้
แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่บนรถ ทำให้คุณไม่พลาดการติดต่อ แม้จะลืมพกโทรศัพท์มือถือ

แชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ผ่านหน้าจอวิทยุรถยนต์

คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านสัญญาณ WI-FI
จากหน้าจอวิทยุรถยนต์ได้โดยวิทยุรถยนต์จะทำหน้าที่เสมือน WI-FI ROUTER
ให้คุณเชื่อมต่อกับโลกได้ทุกที่ทุกเวลา

 • Mileage
 • Battery
 • Fuel
 • Ambient Temperature
 • Bonnet
 • Key Position
 • Door Status

การตรวจสอบสถานะของรถยนต์

ฟังก์ชันนี้จะแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบสถานะปัจจุบันของรถยนต์ เช่น ระยะทาง
ประตูปิดสนิทหรือไม่ บานไหนปิดไม่สนิท กำลังไฟที่เหลือในแบตเตอรี่
ระดับน้ำมันและอุณหภูมิอากาศภายนอกรถ

 • Find My Car
 • Unlock
 • Lock

การควบคุมการทำงานของรถยนต์

ฟังก์ชันนี้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับขี่ในการสั่งล็อก/ปลดล็อกรถได้
จากระยะไกลผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและผ่าน MG CALL CENTRE
นอกจากนี้ยังช่วยค้นหารถ เมื่อลืมที่จอดรถ โดยใช้ฟังก์ชัน FIND MY CAR
โดยระบบจะสั่งให้รถเปิดไฟหน้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหารถได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • Vehicle Alarm
 • SMS warning

การเตือนความผิดปกติของรถยนต์

ฟังก์ชันนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่รถของคุณ เมื่อรถมีการเคลื่อนที่
แบบผิดปกติ หรือเมื่อมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน
ความผิดปกติดังกล่าวข้างต้น ผ่านทาง SMS และ PUSH NOTIFICATION
บนแอพพลิเคชันผ่านทางสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับทราบ

ระบบการนำทางรถยนต์

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามตำแหน่งของรถได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ไหน ในกรณีท่ีรถถูกขโมย จะสามารถค้นหาตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์
หรือแจ้งขอความช่วยเหลือเบื้องต้นผ่าน MG CALL CENTRE ในการช่วยติดตาม
และแจ้งตำแหน่งของรถ นอกจากนี้ ยังสามารถบอกสถานที่ที่สนใจ
(Point of Interest) ให้ข้อมูลสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ เพื่อใช้วางแผน
การเดินทางในสภาพการจราจรที่ติดขัด

 • Engine System
 • Engine Performance
 • Cooling Liquid
  Temperature
 • Safety System
 • Braking System
 • Airbag

การตรวจวิเคราะห์รถยนต์

ฟังก์ชันนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีที่เกิดความผิดปกติระหว่างการขับขี่
โดยผู้ขับขี่สามารถตรวจเช็คความผิดปกติในการทำงานของรถยนต์
เช่น เครื่องยนต์ ระบบเบรก ระบบถุงลมนิรภัย ผ่านทางแอพพลิเคชัน
หรือติดต่อ MG CALL CENTRE เพื่อขอรับคำแนะนำเบื้องต้นได้ทันที

 • Push Notification
 • SMS warning

ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

ฟังก์ชันนี้ช่วยกำหนดขอบเขตรัศมีการขับรถยนต์ให้คุณควบคุมรถ MG
ได้แบบเรียลไทม์ โดยสามารถกำหนดขอบเขตของรถยนต์ไม่ให้ไกลเกินกว่า
ที่กำหนดไว้ (500 เมตร - 10 กิโลเมตร จากจุดศูนย์กลาง)ซึ่งถ้ารถยนต์ออกนอก
เส้นทาง ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน PUSH NOTIFICATION และ SMS
เพื่อให้ความปลอดภัยของรถยนต์อยู่ในมือคุณในทุกที่

แจ้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน

ฟังก์ชันนี้ช่วยแจ้งให้คุณได้รับรู้ถึงพฤติกรรมการขับขีพร้อมแสดงผล
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันในการขับรถยนต์โดยเปรียบเทียบให้เห็นเป็นค่าเฉลี่ย
ในแต่ละสัปดาห์ และรายเดือนอีกทั้งยังเปรียบเทียบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน
ของรถยนต์เอ็มจีของคุณ กับรถยนต์เอ็มจีของคนอื่นทำให้คุณปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการขับรถยนต์เพื่อช่วยประหยัดการใช้น้ำมันได้มากยิ่งขึ้น

วางแผน
การเดินทาง

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกเพราะคุณสามารถ
ส่งแผนที่ ที่คุณวางแผนไว้จากคอมพิวเตอร์ส่งไปยังจอ TOUCH SCREEN
ของรถคุณ ไม่ว่าคุณอยากจะเดินทางไปไหน กี่สถานที่ ก็ไปถึงทุกจุดหมาย
ได้อย่างแม่นยำ

ระบบเลขาฯ ส่วนตัว

ฟังก์ชันนี้อำนวยความสะดวกให้คุณเสมือนมี เลขาฯ ส่วนตัว เพียงแค่ใช้
ปลายนิ้วสัมผัสจากรถ ถึง MG CALL CENTRE เพื่อสอบถามข้อมูล
หรือส่งแผนที่นำทางให้คุณ ในทุกที่ ทุกเวลา โดยที่คุณไม่ต้องค้นหาเอง
ให้เสียเวลา