ร่วมงานกับเรา

ภารกิจ

เราส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีเลิศโดยทีมงานมืออาชีพ

เราจะเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการแข่งขันและเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจยานยนต์

เราสืบทอดและสรรสร้างแบรนด์ระดับโลก

วิสัยทัศน์

ท่องโลกใหม่ร่วมไปกับเรา เอ็มจี

ค่านิยมองค์กร

เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง เอส เอ ไอ ซี มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ซีพี จํากัด เราดําเนินธุรกิจด้านการจําหน่ายรถยนต์และ ให้บริการด้วยคุณภาพ ในสไตล์ไม่เหมือนใคร ของรถสปอร์ตแบบอังกฤษ ภายใต้แบรนด์ “MG”

ตลอด 90 ปี MG เป็นแบรนด์รถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหราชอาณาจักรฯ ด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่น มีความประณีตในทุกรายละเอียดของรถ ภายใน ออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยสไตล์อังกฤษ พร้อมเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ําสมัย จึงทําให้รถยนต์ MG สามารถสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ผู้ขับขี่ ทะยานไปข้างหน้า ด้วยความสนุกสนาน น่าหลงใหลอิสระเร้าใจในทุกเส้นทาง

T 3 ข้อห้าม
 • ไม่ยอมรับข้อบกพร่อง !
 • ไม่สร้างข้อบกพร่อง !
 • ไม่ส่งต่อข้อบกพร่อง !
U สรรสร้างความโดดเด่น
 • มีเอกลักษณ์และมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 • มีความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • มีความสามารถทางการแข่งขันหลักภายใต้นวัตกรรม
 • ทีมงานที่ยอดเยี่ยมและระบบอันทรงประสิทธิภาพ
R เคารพซึ่งกันและกัน
 • เคารพในความแตกต่าง
 • สื่อสารและสร้างความเชื่อใจ
 • การยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรม
 • การรับผิดชอบต่อสังคม
B เปี่ยมด้วยความกล้า
 • เผชิญหน้ากับการท้าทายและปัญหาต่างๆอย่างแข็งขัน
 • กระตือรือร้นที่จะสํารวจ ตลอดจนพยายามสร้างและไขว่คว้าโอกาสอยู่เสมอ
 • ใส่ใจ รับผิดชอบและ
  ไม่ยอมแพ้
O สามัคคีเป็นหนึ่ง
 • ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
 • ค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน
 • ความร่วมมือกันและทํางานกันเป็นทีม