คำนวณราคา

หรือ

กรุณากรอกเงินดาวน์ ไม่สามารถดาวน์ต่ำกว่า 15%

กรุณากรอกอัตราดอกเบี้ย

เงินดาวน์หลังจากหักส่วนลด บาท
ยอดจัด บาท
ค่างวดต่อเดือน บาท
อัตราดอกเบี้ย (เปอร์เซ็นต์)({{interest_aftercal|number:2}}%)
  • หมายเหตุ:
  • โปรแกรมช่วยคำนวณนี้ ช่วยให้คุณสามารถประมาณอัตราการผ่อนชำระต่อเดือนเบื้องต้นสำหรับรถยนต์แต่ละรุ่นเท่านั้น ทั้งนี้อัตราเงินดาวน์
    ระยะเวลาในการผ่อน
    ดอกเบี้ย และ อัตราผ่อนชำระต่อเดือนขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และการอนุมัติของสถาบันการเงิน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ที่ผู้จำหน่าย MG ทุกสาขา