MOBILE SERVICE

ที่สุดแห่งการบริการเสมือนยกศูนย์บริการ MG มาให้คุณถึงที่

ขอบข่ายการให้บริการ

1

การให้บริการตรวจเช็ก และบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะพื้นฐาน เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกระยะ 10,000 กม. นอกสถานที่โดยรถโมบายเซอร์วิส

2

เป็นการบริการที่ให้กับลูกค้าเอ็มจี โดยมีจุดบริการใหญ่ 9 จุดทั่วประเทศ

3

บริการโมบายเซอร์วิส ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในระยะรับประกัน 4 ปี หรือ 120,000 กม.

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ลงทะเบียนรับบริการผ่าน CALL CENTRE
 2. รับ SMS ยืนยันการนัดหมายเรื่องวันเวลาและสถานที่
  และจะมีการส่ง SMS ยืนยันเวลานัดหมายอีกครั้งก่อนวันรับบริการ 1 วัน
 3. หลังรับบริการภายใน 3 วัน เจ้าหน้าที่ CALL CENTRE 
  จะโทรสอบถามความพึงพอใจ เพื่อปรับปรุงบริการให้ทุกท่าน
  ได้รับบริการที่ดีที่สุดต่อไป

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การบริการนี้ลูกค้าจะต้องจองผ่าน CALL CENTRE เท่านั้น
 2. บริการนี้ไม่รวมการตรวจเช็กรอบระยะ 80,000 กม. และ 160,000 กม. เนื่องจากข้อจำกัดของเครื่องมือ ที่มีอยู่ในรถโมบายเซอร์วิส
 3. ค่าใช้จ่ายนอกสถานที่ ฟรี ในปี 2559 นี้เท่านั้น

จุดบริการใหญ่ 9 จุด
ครอบคลุมทั่วประเทศ

ให้คุณมั่นใจในบริการที่ทั่วถึง...ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

รถบริการเคลื่อนที่ MOBILE SERVICE ที่จุดบริการครอบคลุมทั่วประเทศ
ที่พร้อมให้บริการลูกค้ากว่า 50 จุด และจะขยาย
พื้นที่บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้า MG ทุกท่าน
ได้รับความสะดวกสบายจากบริการที่เสมือนยกศูนย์บริการ MG มาให้คุณถึงที่

WARRANTY 4 years/120,000 km.

ดีกว่า ย่อมมั่นใจยิ่งกว่า ด้วย WARRANTY ที่นานที่สุดจาก MG

เงื่อนไขการรับประกัน

ระยะเวลารับประกัน

ระยะเวลารับประกัน ภายในระยะเวลา 4 ปีหรือ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่รถใหม่ส่งมอบให้ลูกค้ารายแรก

การรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้

การรับประกันคุณภาพอะไหล่แท้เอ็มจีที่ติดตั้งจากผู้จำหน่ายเป็นเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่บนใบเสร็จ

การรับประกันแบตเตอรี่

การรับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

การรับประกันยางรถยนต์

ยางรถยนต์รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิตยาง ซึ่งพิจารณาชดใช้โดยเปรียบเทียบความลึกดอกยางที่เหลือกับความลึกมาตรฐานดอกยาง

ข้อยกเว้นในการรับประกันคุณภาพ

 1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม อันเนื่องมากจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน เช่น ค่าปรับตั้งศูนย์ล้อ, ถ่วงยาง, ทำความสะอาด, ขัดสี, สารหล่อลื่นทุกชนิด, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ, ยางใบปัดน้ำฝน, ฟิวส์, หัวเทียน, หลอดไฟ, ผ้าเบรก, ผ้าคลัตช์, สายพาน, แปลงถ่าน, ยางแท่นเครื่องที่สึกหรอ เป็นต้น
 2. รถยนต์ที่ซึ่งไม่ได้รับการตรวจเช็กที่ศูนย์บริการของบริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี ตลอดช่วงระยะเวลา รับประกันที่บริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด หรือเช้าเช็กไม่ครบทุกระยะ
 3. การดัดแปลงสภาพรถยนต์หรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อใช้งานที่มิใช่การใช้งานปกติ เช่น การแข่งขัน,
  การบรรทุกของหนักเกินอัตรา ฯลฯ
 4. การถอดแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
 5. การใช้งานผิดวิธีจากที่ระบุไว้ใน “คู่มือการใช้รถ”
 6. การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากบริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 7. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้อะไหล่เทียม หรือน้ำมันเชื้อเพลิงหรือของเหลวต่างๆ ที่มิได้แนะนำโดย บริษัท เอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 8. กระจกบังลมหน้า, กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่างทั้งหมด ที่ตรวจสอบพบว่าไม่ได้เกิดจากการบกพร่องของโรงงาน

24 HRS. Roadside Assistance

ความอุ่นใจที่เหนือกว่าไม่ว่ารถจะเกิดปัญหาที่ไหน หรือเวลาใด

ฟรี บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจาก MG

กรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน ฟรี บริการน้ำมัน 1 ครั้งต่อปีไม่เกิน 5 ลิตรในกรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉินไม่สามารถขับเคลื่อน เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้ ครั้งต่อไปฟรีค่าประสานงาน ลูกค้ารับผิดชอบค่าน้ำมัน

ฟรี บริการช่างเทคนิคนอกสถานที่ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น

 • กรณีแบตหมด เจ้าหน้าที่ Call Centre จะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
  โดยการจั๊มแบตเตอรี่กรณีแบตเสื่อมสภาพ ต้องเปลี่ยนแบต ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าแบตเตอรี่ลูกใหม่
 • กรณียางรั่ว เจ้าหน้าที่ Call Centre จะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือโดยการเปลี่ยนยางอะไหล่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับรถได้อย่างต่อเนื่อง กรณีไม่มียางอะไหล่ เจ้าหน้าที่จะนำยางไปปะและใส่ยางกลับ เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนต่อได้ ลูกค้ารับผิดชอบค่าปะยาง

กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ ศูนย์บริการจะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือรับกุญแจสำรองในรัศมี 20 กม. เกินคิดค่าบริการ กม. ละ 25 บาท กรณีที่ต้องการช่างกุญแจเฉพาะทาง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายช่างกุญแจ

ฟรี บริการรถยก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 • ในเขตกรุงเทพฯ ฟรี บริการยกไปยังศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ MG ที่ใกล้ที่สุด ไม่จำกัดระยะทาง
 • ในเขตต่างจังหวัด ฟรี บริการรถยกไปยังศูนย์บริการมาตรฐาน MG ที่ใกล้ที่สุด 100 กิโลเมตรแรก กรณีที่ต้องการยกรถเป็นระยะทางมากกว่า 100 กิโลเมตร คิดค่าบริการ กิโลเมตรละ 25 บาท โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

24/7 Call Centre

เพราะลูกค้า MG สำคัญเสมอ เราจึงอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลา

ศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสาร MG

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บริการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ MG ประเทศไทย โดยลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เกี่ยวกับรายละเอียดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และอุปกรณ์ตกแต่ง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการบริการหลังการขาย ข้อมูลติดต่อโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานเอ็มจี ทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางบริษัทฯ นำไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

โทร. 1267

Courtesy Car

อีกระดับแห่งความสะดวกสบาย
กับบริการรถทดแทนระหว่างซ่อม

ขอบข่ายการให้บริการ และเงื่อนไขการให้บริการ

 • สำหรับรถยนต์ที่อยู่ในระยะรับประกัน  (4 ปี หรือ120,000 กม.)
 • สำหรับกรณีรถยนต์ที่ต้องรับบริการซ่อมนานเกิน 4 วัน
 • รถสำรองให้บริการระหว่างซ่อม มีจำนวนครอบคลุมทั่วทุกศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยเอ็มจี
 • บริการนี้ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ
 • บริการนี้ไม่นับรวมกรณีรถยนต์ที่ต้องซ่อมสีและตัวถัง

MG THAI APPLICATION

แอพพลิเคชั่น ที่รวมการบริการหลังการขาย

เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า MG ไม่ว่าจะเป็น แจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดเช็กระยะ บันทึกประวัติการใช้บริการ สามารถสอบถามข้อมูล หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว วันนี้ที่ App Store หรือ Google Play
ตารางบำรุงรักษาตามระยะทาง